اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه علمی «پژوهش های علوم نظامی» به عنوان منبعی جهت انتشار یافته ها، تحقیقات و پژوهش ها، اهدافی به شرح زیر را دنبال می کند:

 1- تولید و گسترش دانش علمی - نظامی در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛

 2- نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی و نظامی در حوزه‌های مختلف و نیازهای آینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛

 3- ارائه منابع علمی و نظامی در سطح داخلی و خارجی؛

 4- فراهم آوردن زمینه هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران علوم نظامی، دفاعی و امنیتی.