درباره نشریه

دوفصلنامه علمی "پژوهش های علوم نظامی" از  بهار سال 1399، در دانشکده علوم پایه جهادی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید، هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام و نیز دانشگاه عالی دفاع ملی، راه‌اندازی و منتشر گردید.