درباره نشریه

دوفصلنامه علمی "پژوهش های علوم نظامی" از  بهار سال 1399، بر اساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات مورخ 1400/03/10 با شماره پروانه‌ی 88109، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشکده علوم پایه جهادی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید، هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه تهران راه‌اندازی و منتشر گردید.