دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
2. تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر‌سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-78

دکتر علی اکبر رمضان زاده؛ دکتر محمدرضا بشارتی؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ محمدهادی مهدوی راد


3. شیوه‌های افزایش کارایی آموزش یگانی رزم در شرایط ویژه

صفحه 79-108

دکتر مهدی نطاق پور نوری؛ قدرت الله دیندار