مطالعات سیاست دفاعی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استادیار دانشگاه دافوس ارتش

چکیده

سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف، منافع ملی و اقتدار کشور از راهبردها و رهنمودهای خداوند در قرآن پیروی می‌کند و حقیقتاً تبلور عینی و عملیاتی آموزه‌های اسلام، ذخیره­ی ارزشمندی از حقیقت اسلام است. پر واضح است، عرضه صحیح آرمان انقلابی، اندیشه و سیاست دفاعی برگرفته از قرآن کریم، نیاز امروز ما را افزون نموده و در ترسیم نقشه‌ی راه سیاست دفاعی راهگشا خواهد بود. این پژوهش سعی دارد بر اساس‌ آیات مرتبط در خصوص دفاع و تفسیر نمونه آیت‌الله مکارم شیرازی، ملاحظات سیاست دفاعی اسلام را استخراج کند. بدین منظور هدف اصلی تحقیق، تعیین ملاحظات سیاست دفاعی از منظر قرآن طرح گردید؛ که متناسب آن سؤال تحقیق شکل گرفت. روش مورد استفاده این تحقیق، توصیفی– تحلیلی با رویکرد کیفی از نوع کاربردی است. برای انتخاب آیات مرتبط از اشباع نظری استفاده شد به این صورت که انتخاب مفاهیم، تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد و برای اعتبار و پایایی آن، از روش کشف و بازرسی استفاده گردید.
نتایج تحقیق مستند به 41 آیه از آیات و تفسیر آن، حاکی از آن است که از منظر قرآن، از مهم‌ترین ملاحظات سیاست دفاعی عبارتنداز: بازدارندگی؛ حساسیت در برابر دشمن؛ نفوذ ناپذیری؛ پایبندی به اصول، مبانی و ارزش­ها؛ هدف­گیری آرمان‌های انقلاب؛ کسب حداکثری منافع؛ تعیین اهداف امت اسلامی؛ روحیه شجاعت و نهراسیدن از دشمن؛ استقامت؛ توجه به دکترین دفاعی اسلام؛ گسترش و تقویت جامعه توحیدی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the importance of the principle of surprise

نویسندگان [English]

  • hossein azadinejad 1
  • ali asghar beyk 2
  • abasali fazaelinia 1
1 sndu
چکیده [English]

The defense policy of the Islamic Republic of Iran in achieving the goals, national interests and authority of the country follows the strategies and guidelines of God in the Qur'an, and indeed the objective and operational crystallization of the teachings of Islam is a valuable repository of the truth of Islam. It is clear that the correct presentation of the revolutionary ideal, defense thought and policy derived from the Holy Quran will increase our need today and will be instrumental in drawing the roadmap of defense policy. This study tries to extract the considerations of Islamic defense policy based on the relevant verses regarding the defense according to the book of Tafsir-e- Nemoneh from Ayatollah Makarem Shirazi. For this purpose, the main purpose of the research was to determine the considerations of defense policy from the perspective of the Qur'an and the research question was formed accordingly. The method used in this research is descriptive-analytical with a qualitative approach of applied type. To select the relevant verses, theoretical saturation was used in such a way that the selection of concepts was done until the theoretical saturation was reached and for its validity and reliability, the discovery and inspection method was used. The results of research based on 41 verses and their interpretation indicate that from the perspective of the Qur'an, the most important considerations of defense policy are: deterrence, sensitivity to the enemy, impenetrability, adherence to principles, principles and values, targeting ideals Revolution, gaining maximum benefits, determining the goals of the Islamic Ummah, the spirit of courage and not being afraid of the enemy, perseverance, paying attention to the defense doctrine of Islam, expanding and strengthening the monotheistic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • politics
  • Policy Making
  • Defense
  • Defense Policy