بررسی تأثیر تمرینات نظامی بر کاهش تلفات و آسیب‌ها روی دانشجویان در اردوهای رزمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه افسری امام حسین ع

2 مربی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

همواره در هر فعالیتی، خصوصاً فعالیت‌های میدانی که با مخاطرات خاصی همراه است، بایستی اصول، قواعد و دستورالعمل‌هایی حاکم باشد تا به اثربخش بودن آموزش‌ها اطمینان پیدا کرد؛ در غیر این صورت روند آموزش به بیراهه رفته و ممکن است دچار خسارات جبران‌ناپذیری شود. یکی از این خسارات؛ صدمات، آسیب‌ها و تلفاتی است که ممکن است به دانشجویان شرکت‌کننده در اردوهای آموزشی - رزمی وارد آید. لذا هدف از این تحقیق دستیابی به علل و عوامل مؤثر در تلفات و آسیب‌های وارده به دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و ارایه پیشنهادات برای کاهش این آسیب‌ها است. این تحقیق به‌صورت کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در نتیجه‌ی این تحقیق، رتبه برخی مؤلفه‌های مؤثر در کاهش یا افزایش تلفات به ترتیب عبارتند از: 1) کیفیت و سطح آموزش‌های تئوری و عملی 2) تکرار تمرینات و کار خواسته‌های تئوری و عملی 3) اجرای مناسب و اصولی تمرینات اردوگاهی 4) انتخاب مکان مناسب اجرای تمرینات اردوگاهی 5) انتخاب محیط مناسب برای اجرای تمرینات اردوگاهی 6) ارتباط معنی‌دار و مؤثر بین استفاده از روش فشار و سختی تدریجی آموزش‌ها و تمرینات بر دانشجویان 7) شناسایی دقیق و طرح‌ریزی جزءبه‌جزء برای هر تمرین و قبل از شروع اردوی رزمی؛ و در نهایت پیشنهاداتی برای کاهش این آسیب‌ها ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of military exercises on reducing damages and injuries on students in the combat camps of Imam Hussein (AS) Military University

نویسندگان [English]

  • Ali Esmailzadeh 1
  • mohamad sabagh 2
1 Emam hosein university
2 ihuo
چکیده [English]

Always in any activity, especially field activities that are associated with certain risks, there should be principles, rules and instructions to ensure the effectiveness of training; Otherwise, the training process will go astray and may cause irreparable damage. One of these damages is injuries and losses that may be inflicted on students participating in training-combat camps. Therefore, the purpose of this study is to find the causes and factors affecting the casualties and injuries to students of Imam Hussein (AS) Military University and to provide suggestions to reduce these injuries. This research has been applied and descriptive-analytical method. As a result of this research, the rank of some effective components in reducing or increasing casualties are: 1) Quality and level of theoretical and practical training 2) Repetition of theoretical and practical exercises and requirements 3) Proper and principled implementation of camp exercises 4) Choosing the right place Execution of camp exercises 5) Selecting the appropriate environment for conducting camp exercises 6) Significant and effective relationship between the use of pressure method and gradual difficulty of training and exercises on students 7) Accurate identification and detailed planning for each exercise and before the start of the combat camp

کلیدواژه‌ها [English]

  • military exercises
  • injuries
  • casualties
  • combat camps
  • all-inclusive