تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر‌سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

3 کارشناسی ارشد مطالعات راهبردی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی «تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر‌سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران» انجام شده است. در اجرای این نقش، محققان به منظور دستیابی به نتایج مطلوب علمی، با استفاده از تحقیقات میدانی مؤلفه امنیت دفاعی، مجموع 30 شاخص احصاء‌شده را مورد سنجش قرار داده‌اند. حجم نمونه آماری در این پژوهش، با استفاده از روش اعتبار‌سنجی به دست آمده، 65 نفر می‌باشند. این نوشتار که نمونه یک طرح اعتبار‌سنجی است؛ از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی- تحلیلی (اعتبار‌سنجی) و از حیث رویکرد و طبقه‌بندی روش، متکی به روش کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی است. نتیجه به دست آمده از مؤلفه امنیت دفاعی با میانگین رتبه 4.37 است. می‌توان گفت تحولات سوریه به دو گونه سلبی و ایجابی که از یک سو با ایجاد چالش‌های امنیتی و آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی، همه ابعاد امنیت ملی را به مخاطره انداخته که ضریب امنیت دفاعی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، فرصت‌های مناسبی نیز برای ایران فراهم ساخته و می‌سازد که به شرط بهره‌برداری و استفاده مناسب و بهینه از آن‌ها، پایه‌های امنیت ملی تحکیم شده و ضریب امنیت دفاعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syria's Developments influenced by the role of Saudi Arabia and its impact on the defense security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • aliakbar ramezanzadeh 1
  • mohamad reza besharati 1
  • reza shahgholian 2
  • mohamadhadi mahdavierad 3
1 ihu
2 ihuo
3 ihuo
چکیده [English]

The present study aims to investigate "Syria's Developments influenced by the role of Saudi Arabia and its impact on the defense security of the Islamic Republic of Iran". In performing this role, in order to achieve the desired scientific results, the researcher, using field research on the component of defense security, has measured a total of 30 statistics. The statistical sample size in this study, using the validation method, is 65 people.
This article is an example of a validation scheme; In terms of purpose, an applied research; In terms of the level of analysis, it has a descriptive-analytical nature (validation) and in terms of approach and classification of the method, it relies on library methods and field studies.
The result obtained from the component of defense security with an average rating of 4.37 can be said that the developments in Syria are both negative and positive, which on the one hand endanger all aspects of national security by creating security challenges and internal and external vulnerabilities and If no solution is found, it reduces the defense security factor. On the other hand, it provides and creates suitable opportunities for Iran, which, provided that they are used properly and optimally, strengthen the foundations of national security and increase the level of defense security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian developments
  • National Security
  • regional security
  • defense security
  • Islamic Republic of Iran