آسیب‌شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان و ارائه راه‌کارهای مناسب (مطالعه موردی یکی از مراکز آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of individual combat training in the field of trainers and providing appropriate solutions (Case study of one of the training centers of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran)

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Training
  • individual combat
  • coach
  • Strategy