شیوه های بکارگیری بسیجیان درسازمان رزم گردان های زرهی و مکانیزه نزسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of employing Basijis in the organization of armored and mechanized battalions of Nazsa

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basijis
  • Combat Organization
  • Armored and Mechanized Battalions
  • Nazsa