تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مربی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

پرداختن به موضوعات مرتبط با عوامل توانِ رزم و کاربردی‌کردنِ نقش این عوامل در جنگ‌ها می‌تواند ضریب به دستِ آوردن پیروزی در مقابله با دشمن را افزایش دهد و این امر لزوم تبیین و توجه به این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند. لذا هدف از این تحقیق بررسی عوامل غیر فیزیکی توان رزم است که به‌صورت موردی تأثیر آموزش در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها و نیز روش کتابخانه‌ای – اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدات میدانی از صحنه نبرد با دشمن می‌باشد.
با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه به چه میزان است؟» می‌باشد، راهکارهای مناسبی پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که آموزش‌ها و اجرای تمرینات و رزمایش‌ها باید به فضای واقعی صحنه نبرد نزدیک باشد و بر اساس نوع تهدیدات، منطقه آموزش‌ها طراحی و اجرا گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of training on the fighting ability of the defenders of the sanctuary against the Takfiri elements in Syria

نویسندگان [English]

  • ahmad gholampoor 1
  • Hamed Bashiri 2
چکیده [English]

Addressing issues related to the factors of combat capability and applying the role of these factors in wars can increase the coefficient of victory against the enemy, and this makes the need to explain and pay attention to this issue more important. Therefore, the purpose of this study is to investigate the non-physical factors of combat capability, which in a case study the effect of training on the combat capability of the defenders of the shrine was examined. In this research, a descriptive-analytical method has been used to investigate the issue. The method and tool of collecting information and data is based on the library-documentary method and Internet resources and field observations of the battle scene with the enemy. The article analyzes the question, "What is the impact of training on the fighting ability of the defenders of the Shrine against the Takfiri elements in Syria?", And appropriate solutions are proposed. The results of the research indicate that the trainings and the implementation of exercises should be close to the real space of the battlefield and the trainings should be designed and implemented based on the type of threats in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combat capability
  • non-physical factors
  • Syria
  • takfiri elements