تحولات سوریه متاثر از نقش عربستان و تأثیر سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک


عنوان مقاله [English]

The role of Saudi Arabia in the developments in Syria and its impact on the defense security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • aliahbar ramezanzadeh 1
  • reza shahgholian 2
  • mohamad hadi mahdavirad 3
1 ihu
2 ihuo
3 ihuo