راهبردهای تحقق رسالت سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی در جغرافیای مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده: نظر به اهداف متعالی نظام‌اسلامی، تأثیرپذیری جغرافیای مقاومت از انقلاب‌اسلامی، جایگاه انقلاب‌اسلامی در ساختار ژئوپلیتیکی حال و آینده جهان، پیچیدگی شرایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدات، وجود چالش‌های(فرامنطقه‌ای، منطقه-ای وداخلی)، تعدد بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای، و نقش سپاه در جغرافیای موضوع نوشتار حاضر رسالت سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی در جغرافیای مقاومت و راهبردهای تحقق رسالت‌های متصور می‌باشد. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشی است. از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی-استنتاجی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی کیفی است. داده‎های مورد نیاز از راه مطالعات اکتشافی و با استفاده از ابزار فیش گردآوری شده‎است. در فرایند تحقیق با مطالعه اکتشافی در مبانی‌ارزشی و آموزه‌های دینی به سؤالات تحقیق که عبارتنداز:الف) سپاه‌پاسداران ‌انقلاب‌اسلامی چه رسالت‌های را در جغرافیای مقاومت عهددار است؟ ب)راهبردهای تحقق رسالت‌های متصور کدامند؟ پاسخی منطقی و مستدل ارائه شود. با نهادینه شدن راهبردهای فوق ظرفیت پنجگانه‎ای در راستای در تحقق اهداف و دفع تهدیدات برای نظام سیاسی اسلام شکل می‌گیرد. که در مبحث نتیجه‌گیری به آنها اشاره شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Realizing the Mission of the Islamic Revolutionary Guard Corps in the Geography of Resistance

نویسنده [English]

  • ismail khanahmadi
چکیده [English]

Abstract: Given the transcendent goals of the Islamic system, the geographical impact of resistance to the Islamic Revolution, the position of the Islamic Revolution in the present and future geopolitical structure of the world, the complexity of conditions, the abundance of variables, the variety of threats, the existence of transnational and regional challenges. Regional, and the Role of the Corps in Geography The subject of the present article is the mission of the Revolutionary Guards in the geography of resistance and strategies for the realization of conceivable missions. This article is the result of a research project. In terms of purpose, applied research is, at the level of analysis, of a descriptive-inferential nature and of qualitative approach and classification. Required data were collected through exploratory studies using the Fish Tool. In the research process with exploratory study in the values of religion and religious teachings the research questions are: A) What are the missions of the Islamic Revolutionary Guard Corps in the geography of resistance? B) What are the strategies for realizing the conceived mission? Provide a rational and reasonable answer. With the institutionalization of the above strategies, a fivefold capacity is formed in order to achieve the goals and repel the threats to the Islamic political system. They are referred to in the conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Strategy
  • Mission
  • Revolutionary Guards
  • Geography of Resistance