تاکتیک‌های عملیات ضد تک‌تیرانداز علیه تک‌تیراندازان دشمن در جنگ‌های ناهمطراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع)، دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد جدید در جنگ‌های چند سال اخیر، تفاوت توانایی کشورها در بُعد فناوری و بهره‌گیری از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر دشمن، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، استفاده از روش‌های مبتکرانه برای دست‌یابی به موضع برتر و تضعیف اراده‌ی دشمن، موجب ناهمطراز شدن جنگ‌ها گردیده است. لذا هدف از این تحقیق را بررسی عملیات ضدتک تیرانداز جهت حفظ جان رزمندگان در مقابل تهدیدها و خطرهای ناشی از سمت تک‌تیراندازان دشمن عنوان نمود. این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی جهت بررسی موضوع استفاده شده است و از نظر نوع تحقیق در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به شیوه کتابخانه‌ای – اسنادی و منابع اینترنتی و گزارش‌های ناشی از صحنه نبرد با دشمن می‌باشد. با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «تاکتیک‌های عملیات ضد تک تیرانداز علیه تک تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز چیست؟» می‌باشد، فنون‌ها و تاکتیک‌های مناسبی پیشنهاد داده شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که برای حفظ جان رزمندگان در نبردهای امروزی در مقابل با تک‌تیراندازان دشمن در جنگ ناهمطراز، ابتدا باید با روش‌های کشف و شناسایی، محل تیراندازی و تک‌تیراندازان دشمن را مشخص و سپس با محافظت خود در مقابل اصابت تیر از سوی تک‌تیراندازان، عملیات مقابله و شکار آن‌ها را با فنون و تاکتیک‌های خاص انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tactics of anti-sniper operations against enemy snipers in unequal battles

نویسنده [English]

  • reza shahgholian
ihuo
چکیده [English]

The new approach on the wars of recent years, the difference in the ability of countries in terms of technology and exploiting the weaknesses and vulnerabilities of the enemy, the use of advanced technologies, the use of innovative methods to achieve superiority and weaken the will of the enemy, has caused unbalanced wars. This new approach has changed the overall structure of wars and the nature of wars. Therefore, with this introduction and about the discussion of sniper operations, the purpose of this research can be considered as the study of anti-sniper operations to protect the lives of fighters against threats and dangers posed by enemy snipers. Due to the nature of the subject and in order to answer the question of this research, this research has used a descriptive-analytical method to study the subject and in terms of the type of research is in the category of applied research. The method and tool of collecting information and data is also in the form of libraries - documents and internet resources and reports resulting from the battle scene against the enemy. Analyzing the question of this article, "What are the tactics of anti-sniper operations against enemy snipers in unequal warfare?" appropriate techniques and tactics were suggested. The results of the research show that in order to save the lives of fighters in today's battles against enemy snipers in unequal warfare, we must first identify the location of the enemy's shotting and snipers by detection and identification methods, and then protect ourselves from being shot by snipers as well as the operations to counter and hunt the enemy by special techniques and tactics, must be carryd out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sniper
  • anti-sniper operation
  • anti-sniper tactics
  • war
  • unequal war