بررسی مقایسه‌ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع عالی شهید محلاتی قم

2 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

در این پژوهش امکان استنباط از بررسی مقایسه‎ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام با تأکید بر وست‎پوینت و یک مرکز نظامی سپاه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش شناسایی و احصاء موارد آسیب‎زا است که بر اثر عدم آشنایی با نوع آموزش و فرهنگ غربی که ممکن است بر آموزش پاسداران تأثیرگذار باشد و ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش نظامی به منظور تعالی افسران می‎تواند اثرات مثبت داشته و دقت آن‌ها را در اجرای مأموریت‌ها بالا برده و فرهنگ خودی را گسترش داد. از نظر محقق ضرورت تحول در سبک آموزش متناسب با نیازهای تخصصی روز، با محوریت ارزش‎های اقدامی مهم می‎نماید. محقق با روش تطبیقی و به صورت کاربردی، با مطالعات نظری و اخذ نظر خبرگان با تجزیه تحلیل به روش قیاسی استقرائی به این نتیجه می‎رسد که با استفاده از نقاط قوت‎وضعف سبک‎های آموزش‎وتربیت دینی‎وغربی، می‌توان نقاط قوت هر دو حوزه تربیتی و آموزشی اسلام‎ و غرب را گزینش نموده و متوجه شد که نیروهای تربیت‌یافته در دامن غرب نیروهایی هستند که ضمانت اجرایی مقاصد استکبار برای غارت ملت‎ها و تسلط بر آن‌ها می‎باشند و در مقابل یک ارتش اسلامی هدفش کمک به ملت‎ها و آزادی‎ و حفظ و کرامت انسان هست. بر این اساس پیشنهاداتی به کاربران و محققان مطرح می‎سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on military training style in the West and Islam

نویسندگان [English]

  • ahmad shafiei 1
  • hade ebrahimi hatef 2
1 mahalati
2 alavion qom
چکیده [English]

In this study, the possibility of inferring from a comparative study on military training style in the West and Islam with emphasis on West Point and an IRGC military center has been examined. The main purpose of this study is to identify and enumerate traumatic cases that due to lack of familiarity with the type of training and Western culture that may affect the training of Revolutionary Guards and providing a favorable model for military training style for officers excellence can have positive effects and accuracy In the execution of missions and spread insider culture. According to the researcher, the need for change in the style of education in accordance with the specialized needs of the day, with the focus on action values ​​is important. The researcher concludes by comparative and applied method, by theoretical studies and obtaining the opinion of experts by deductive-inductive analysis, that by using the strengths and weaknesses of religious and western education styles, one can select the strengths of both the educational and training fields of Islam and the West and realize that the trained forces in the West are the forces that guarantee the implementation of arrogant intentions to plunder and dominate nations, and in contrast An Islamic army aims to help nations and freedom and preserve human dignity. Based on this, it makes suggestions to users and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • West
  • Islam
  • Military Training
  • West Point
  • IRGC Military Center