دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. راهبردهای تحقق رسالت سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی در جغرافیای مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

اسماعیل خان احمدی


2. بررسی عوامل مؤثر بر مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه دستاورد دفاع مقدس و شیوه نبرد آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

اسماعیل خان احمدی