کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 3
1. تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-34

مجید دهقانیان؛ آرش قربانی سپهر؛ هوشمند زارعی


2. منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 75-96

مهدی بزرگ زاده؛ محمدتقی قدس


3. تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر‌سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-78

دکتر علی اکبر رمضان زاده؛ دکتر محمدرضا بشارتی؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ محمدهادی مهدوی راد