نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک رهبری، مدیریت و فرماندهی از دیدگاه امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 99-116

محمدرضا نوری؛ سعید فیروزی؛ یاسر رضاپور