نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحولات سوریه متأثر از نقش عربستان و تأثیر‌سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-78

دکتر علی اکبر رمضان زاده؛ دکتر محمدرضا بشارتی؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ محمدهادی مهدوی راد