نویسنده = ������������ ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت اصل غافلگیری در جنگ های پیامبر اکرم (ص) و کاربرد آن در عصر حاضر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-211

سعید فیروزی؛ سیدهدایت اله حسینی