نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های افزایش کارایی آموزش یگانی رزم در شرایط ویژه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-108

دکتر مهدی نطاق پور نوری؛ قدرت الله دیندار