نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تیراندازی حرفه‌ای در گردان‌های حرفه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 153-170

مهدی رمضانی