نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-50

دکتر احمد شفیعی؛ هادی ابراهیمی هاتف